ติดต่อลงโฆษณา

ช่องเล็ก คลิกเปิดโฆษณา(เติมหน้า)

ช่องโฆษณาเล็กบนหน้าบทเรียน……………………5 เหรียญ/สัปดาห์
ช่องโฆษณาเล็กบนหน้าหลัก……………………….25 เหรียญ/สัปดาห์
* โฆษณาอย่างต่ำ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

ติดต่อที่ e-mail: SpeakingAmerican@yahoo.com
phone: USA (213) 595-6659Comments Closed

Comments are closed.